Het ontbrekende puzzelstukje…

Zoekt u:

  • Ondersteuning voor uw ondernemingsraad?
  • Een advies over een vraagstuk waar u als OR mee wordt geconfronteerd?
  • Iemand die de verslagen maakt van de OR-vergaderingen en van de Overlegvergaderingen?
  • Tijdelijke vervanging van uw ambtelijk secretaris?
  • Iemand die de komende ondernemingsraadsverkiezingen kan organiseren?
  • Iemand die uw (nieuwe) OR-leden een basiscursus WOR (Wet op de Ondernemingsraden) geeft?
  • Hulp bij het opzetten van een medezeggenschapsorgaan in uw organisatie?
  • Advies bij het opstellen van een OR-reglement of het up-to-date maken van een bestaand reglement?

Ik ben misschien het ontbrekende puzzelstukje waarnaar u op zoek bent.Ik ben een ervaren ambtelijk secretaris en adviseur voor medezeggenschapsorganen.Ik kan u advies geven, uw vraag  verhelderen, u praktische ondersteuning bieden op verschillende onderdelen van het medezeggenschapswerk.

Nico Gille Nico Gille