Advies

Als ambtelijk secretaris en adviseur medezeggenschap bied ik secretariële en beleidsmatige ondersteuning aan medezeggenschapsorganen. Mijn uitdaging is het bevorderen van een efficiënt werkend medezeggenschapsorgaan. Ik kan er voor zorgen dat OR-leden zich optimaal op hun OR-werk kunnen concentreren.  

Ik zie het als mijn rol de OR-leden te stimuleren en te trainen in hun medezeggenschapswerk. Ik kan de leden van de OR ook advies geven en coachen. Mijn doel is bereikt als OR-leden hun werk met plezier doen.

Wat heb ik te bieden? – Advies geven over en aanleveren van voorstellen voor advies- en instemmingsaanvragen; – Fungeren als klankbord/coach/adviseur voor de OR, het dagelijks bestuur van de OR, de WOR-bestuurder en de manager P&O/HRM; – Verzorgen van de procesbegeleiding bij advies- of instemmingsaanvragen; – Verzorgen van de projectbegeleiding van OR-verkiezingen; – Het opstellen van (jaar)verslagen en correspondentie; – Het opzetten van een passende medezeggenschapsstructuur; – Advies geven bij het opstellen of aanpassen van het OR-reglement; – Het opzetten en coördineren van de vergadercyclus van OR en WOR-bestuurder; – Vergaderingen: het opstellen van de agenda, toelichten van agendapunten, opstellen van het conceptverslag, procesbewaking.