Ondersteuning

Het voeren van het secretariaat van de ondernemingsraad is vaak de taak van de gekozen secretaris. Een ondernemingsraad kan deze taak ook uitbesteden aan een (externe) ambtelijk secretaris. Dit heeft het voordeel dat de leden van de ondernemingsraad, inclusief de gekozen secretaris, zich volledig kunnen richten op de inhoudelijke kant van het werk.
De ambtelijk secretaris kan voorbereidende werkzaamheden verrichten, zoals het verzamelen van achtergrondinformatie en het vastleggen van deze informatie in notities. Vooral kleinere organisaties met kleine ondernemingsraden hebben vaak niet voldoende  uren werk om iemand in vaste dienst te nemen. Een freelance ambtelijk secretaris zoals ik kan dan uitkomst bieden.
Ik ben in staat om uw OR flexibel en deskundig van dienst te zijn. Ik heb mij gespecialiseerd in medezeggenschap en in de ondersteuning van ondernemingsraden. De functie omvat niet alleen de secretariële werkzaamheden (het organiseren en notuleren van vergaderingen, het opstellen van conceptbrieven, het behandelen van post en het bijhouden van het archief), maar ook het uitvoeren van coördinerende en beleidsmatige werkzaamheden (organiseren van verkiezingen, scholing, bewaken van processen en procedures, enz.).
Als freelance ambtelijk secretaris werk ik op basis van uurtarief : alleen de daadwerkelijk gewerkte uren worden in rekening gebracht. De leden van de ondernemingsraad hebben een geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor mij als -extern- ambtelijk secretaris.