Over mij

Ik richt mij als freelance ambtelijk secretaris op het ondersteunen en professionaliseren van ondernemingsraden. Mijn dienstverlening stem ik natuurlijk op de wensen en de behoeften van de ondernemingsraad. Ik beschik over ruime ervaring als allround secretaris (20 jaar) en ik ben sinds 2007 werkzaam als ambtelijk secretaris en adviseur  medezeggenschap soms in loondienst, soms als freelancer.  Ik volg regelmatig cursussen om mijn vakkennis op peil te houden. Ik heb gewerkt voor en met diverse medezeggenschapsraden (OR, COR, CR en (G)MR) in verschillende sectoren (rijk, gemeente, onderwijs, gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening). Ik heb een brede ervaring op zowel secretarieel, organisatorisch, procesmatig als beleidsmatig gebied en ik heb ervaring met diverse Cao’s. Ik ben bereid om in een vrijblijvend gesprek de mogelijkheden voor samenwerking met uw ondernemingsraad/ medezeggenschapsraad te verkennen. Ik werk op basis van een nader overeen te komen uurtarief en onder de condities van een Verklaring ArbeidsRelaties (VAR). Dit betekent dat de opdrachtgever geen inhoudingen verschuldigd is ingevolge de sociale verzekeringswetten en de Wet op de loonbelasting. Mijn specialismen zijn o.a.:

  • Het ondersteunen en professionaliseren van OR en commissies;
  • De verslaglegging van diverse soorten vergaderingen;
  • Het schrijven van nieuwsbrieven voor de achterban;
  • Het opstellen van het jaarverslag van de OR;
  • Het opstellen of  updaten van het OR-reglement;
  • Het organiseren van OR-verkiezingen;
  • Het opzetten en onderhouden van het (digitale) OR-archief;
  • Het geven van een basiscursus WOR aan beginnende OR-leden;
  • Het begeleiden en inwerken van nieuwe ambtelijk secretarissen.